Zaświadczenie do zezwolenia

Aby uzyskać pewne zezwolenie muszę uzupełnić wniosek o wydanie tego zezwolenia. W tym celu muszę przynieść pewne zaświadczenie. Zaświadczenie wystawia inny urząd, niż ten, który wydaje zezwolenie. Urząd od zaświadczenia ma 21 dni na jego wydanie. Ja na uzupełnienie wniosku, czyli zdobycie zaświadczenia mam 7 dni, a »niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia«.

2019-10-27 | Korporacje