Zaćmienie na Wyspie Książęcej

Z Wyspą Książęcą (Príncipe) związana jest niezwykle ciekawa historia. Otóż 29 maja 1919 roku (czyli sto lat temu) niejaki Arthur Eddington wykonał tam eksperyment potwierdzający założenia Ogólnej Teorii Względności Alberta Einsteina. Było to pierwsze empiryczne dowiedzenie tej koncepcji.

1

Zaćmienie w Sundy

Najpierw, w Oksfordzie w Anglii, Eddington dokonał pomiaru pozycji pewnych gwiazd w Gwiazdozbiorze Byka. Następnie na Wyspie Książęcej (na farmie Roça Sundy), podczas całkowitego zaćmienia, zmierzył położenie tych samych gwiazd, widocznych wtedy tuż przy Słońcu. Zgodnie z przewidywaniami, ich pozycje były lekko przesunięte, co znaczyło że wielka masa Słońca spowodowała zakrzywienie toru fali światła emitowanego przez obserwowane gwiazdy.

Całkowite zaćmienie było o tyle istotnym warunkiem, że gwiazdy w bliskości Słońca są normalnie niewidoczne. A w tamtych czasach, niedługo po opublikowaniu Ogólnej Teorii Względności, było ono obserwowalne w bardzo niewielu miejscach na świecie. Stąd konieczność wyprawy w tak egzotyczne rejony.

2019-04-17 | Podróże