VAT w kosztach dostawy

Czy sprzedaż towaru przez Internet i jego wysyłka to proste zdarzenie gospodarcze? Wydaje się, że tak. Ale widocznie kogoś to bardzo denerwowało. Wymyślił bowiem, jak można to niepomiernie skomplikować. I oto w ustawie o VAT w artykule 29a ustęp 6 zapisano:

»Podstawa opodatkowania obejmuje: 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy«.

Wynika z tego, że koszty dostawy wysyłanych towarów powinny zostać wliczone do podstawy opodatkowania tych towarów i, co gorsza, stanowić z nimi jedną całość. Potwierdza interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 29 stycznia 2013 roku, sygnatura IBPP2/443-1083/12/AB):

»koszty przesyłki doliczone do sprzedaży towarów przez wnioskodawcę nie stanowią samodzielnej usługi świadczonej przez wnioskodawcę, jak też przez inny podmiot (operatora pocztowego), lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów. Koszty dodatkowe, między innymi koszty przesyłki, są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy«.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy powinno być to, że na fakturze / paragonie cena każdego towaru i proporcjonalny koszt jego wysyłki powininy zostać ujęte w jednej pozycji. I rzeczywiście przez pewien czas tak było. Na szczęście zmieniła się wykładnia i można już cenę towaru i koszt wysyłki umieszczać w osobnych pozycjach. Potwierdza to interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 listopada 2013 roku, sygnantura IPTPP3/4512-458/15-2/BM:

»Elementy faktury określone w przepisach prawa podatkowego nie są jedynymi, które mogą być zamieszczone na dokumencie faktury. Ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył prawa podatnika do zamieszczania na fakturach dodatkowych informacji np. ujęcie poszczególnych elementów kosztów dokonanej dostawy towarów. Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy prawa [...] należy stwierdzić, że dopuszczalne jest ujęcie na fakturze kosztów wysyłki formalnie w odrębnej pozycji od ceny towarów, ale opisanej jako integralna część towaru (stanowiąca jednolitą podstawę opodatkowania)«.

Jeśli wysyłamy towary z jedną stawką VAT równą 23%, to sprawy są w miarę proste, bo kwota płacona przez nas dostwcy usługi transportowej (na przykład firmie kurierskiej) też jest obłożona podatkiem VAT wysokości 23%. Chyba, że wysyłamy paczkę Pocztą Polską, która to usługa jest zwolnona z podatku VAT. Wtedy do ceny dostawy powinniśmy doliczyć VAT taki sam, jak dla wysyłanego towaru (najczęściej 23%) i dla klienta taka przesyłka będzie droższa o ten doliczony VAT właśnie. Albo cenę płaconą Poczcie Polskiej możemy potraktować jako brutto, czyli z uwzględnienie kwoty VAT, wtedy tracimy na wysłaniu przesyłki kwotę równą wartości VAT-u. Ale jest na to sposób. Kupujący może udzielić nam pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu i na rzecz nabywcy towarów umowy z Pocztą Polską. Forma takiego pełnomocnictwa jest dowolna, może być zawarta w regulaminie sklepu.

Prawdziwe komplikacje zaczynają się, kiedy sprzedajemy towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, w szczególności kiedy mają się ona znaleźć na jednej fakturze / paragonie. Wtedy, jak informuje interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku, sygnatura 2461-IBPP2.4512.849.2016.1.WN:

»koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami«.

Co to oznacza w praktyce? Dużo liczenia. Cenę wysyłki musimy podzielić proporcjonalnie do wartości towarów. Czy ma to być wartość towarów netto czy brutto, nie wiadomo. Załóżmy, że ma to być netto.

Wysyłamy książki za 100 złotych brutto ze stawką VAT 5%, czyli 95,24 netto i cegły za 200 złotych brutto ze stawką VAT 23%, czyli 162,60 netto. Koszty dostawy (np. kurier) to 20 złotych brutto. Żeby nie tracić na kosztach dostawy dla towarów z VAT 5%, obliczenia powinniśmy zacząć dla kosztów dostawy brutto.

Koszt dostawy brutto proporcjonalnie do wartści netto towarów:

  • 95,24 ∕ (95,24 + 162,60) × 20 = 7,39
  • 162,60 ∕ (95,24 + 162,60) × 20 = 12,61

Koszty dostawy brutto -> netto:

  • 7,39 − 5% VAT = 7,04
  • 12,61 − 23% VAT = 10,25

Na fakturze / paragonie:

  1. Książki 95,24 + 5% VAT = 100,00
  2. Dostawa 7,04 + 5% VAT = 7,39
  3. Cegły 162,60 + 23% VAT = 200,00
  4. Dostawa 10,25 + 23% VAT = 12,61

2024-04-02 | Różne