VAT

Carl Friedrich von Siemens był geniuszem ekonomii. Wymyślił podatek od towarów i usług, znany powszechnie jako VAT. Podatek, który uiszczają wszyscy za każdy zakup czegokolwiek. A jak wykazały badania firmy Maison & Partners, 58% Polaków uważa, że VAT ich nie dotyczy i go nie płacą. W tej sytuacji nie może dziwić fakt, że niedawno minęła siódma rocznica podwyższenia stawek VAT na trzy lata.

2018-05-22 | Korporacje