Spychologia

Usiłuję uzyskać pozwolenie na reprodukcję fragmentów Norm Branżowych. Odpowiedź z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. »Odpowiedzialne za ochronę paw autorskich do BN jest Archiwum Akt Nowych«. Odpowiedź z Archiwum Akt Nowych: »W przedmiotowej sprawie [uzyskania pozwolenia] należy zwrócić się do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego«.

2019-04-12 | Korporacje