Poczta Polska

Poczta Polska zaskarżyła do Sądu Okręgowego w Krakowie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, który umożliwił Polskiej Grupie Pocztowej wystartowanie w przetargu na obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur w całej Polsce. Oto co się wydarzyło:

Sąd stwierdził, że unieważnienie umów jest niemożliwe. – W aktach sprawy brak jest zwrotki potwierdzającej datę odbioru przez Pocztę Polską wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, wysłanego za pomocą Poczty Polskiej 20 grudnia – informuje dr Rafał Zgorzelski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. Brak zwrotki, jak dodaje Zgorzelski, uniemożliwia stwierdzenie, czy Poczta Polska wniosła skargę w terminie.

Czyli Poczta Polska sama sobie nie doręczyła zwrotki z wyrokiem. I sprawa się rypła.

2019-02-11 | Korporacje