Morto

Porto, miasto zamortowane.

1

Miasto zajechane przez turystów.

2

Konstatacja stanu rzeczy.

3

Kolejki do wszystkiego. Na przykład do księgarni. Podobno ładnej.

4

Czy kawiarni. Podobno urokliwej.

5

Jedna z ulic. Tłumy po horyzont. Tak jest wszędzie.

2018-07-27 | Podróże